Muscar negru

Muscar negru (Ficedula hypoleuca)

27 apr. 2017